Privacyverklaring

Privacy
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Filiadenhollander.nl de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacyverklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en ons contactformulier.

Cookies
Filiadenhollander.nl registreert gegevens over het gebruik van deze website. Daarbij worden cookies gebruikt. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website beter te laten functioneren.

Formulieren op Filiadenhollander.nl
Op onze contactpagina staat een formulier waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons emailprogramma op een Nederlandse webhosting server. De gegevens ingevuld in het contactformulier worden gestuurd naar Filiadenhollander.nl en worden niet aan derden verstrekt.

Goed om te weten
– Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.
– Als je jouw contactinformatie weigert te geven dan heeft dat invloed op hoe wij je kunnen bereiken. Zo kan het zijn dat je belangrijke informatie over jouw vraag of contactverzoek niet kunt ontvangen.