Moed

Drie opinieartikelen over het vertrek van Ann Goldstein als directrice van het Stedelijk Museum en de reactie van Anna Tilroe, kunstcritica, daar op.

Reactie op artikel Anna Tilroe – 14 november 2013
Mijn advies? Stel weer een vrouw aan – 16 december 2013
Invloed – Het Parool heeft ‘Mijn advies? Stel weer een vrouw aan’ gepubliceerd. Er is iets gaande met de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum… – 24 december 2013